تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

روبات های عروس دریایی ( تصویری )

مجموعه : دانش و فناوری
روبات های عروس دریایی ( تصویری )
شرکت گسترش اتوماسیون Festo دستاوردهای زیادی در ساخت روبات براساس الگوهای طبیعی بدست آورده است. پنگوئن بیونیک و طراحی‌های منشعب از آن مانند روبات‌های سفره‌ماهی یا عروس دریایی هوایی و آّبی از جمله این دستاوردها هستند. مرکز تحقیقات شبکه آموزش بیونیک این شرکت از طبیعت برای ساخت مدل‌های تازه و گسترش سیستم‌های اتوماسیون صنعتی الهام می‌گیرد.
 

 روبات های عروس دریایی ( تصویری )
 

 روبات های عروس دریایی ( تصویری )
 
 روبات های عروس دریایی ( تصویری )
 

 روبات های عروس دریایی ( تصویری )
 

 روبات های عروس دریایی ( تصویری )
 

 روبات های عروس دریایی ( تصویری )
 
 روبات های عروس دریایی ( تصویری )
 

 روبات های عروس دریایی ( تصویری )
 

 روبات های عروس دریایی ( تصویری )
 
 روبات های عروس دریایی ( تصویری )
 
 

تبلیغات