تبلیغات

تبلیغات

دوشنبه ی خیس جشنی در اروپای مرکزی

دوشنبه ی خیس جشنی در اروپای مرکزی

دوشنبه ی خیس یکی از سنتی ترین جشن های اروپای مرکزی (کشور هایی چون اوکراین، لهستان ، جمهوری چک  و… ) به شمار می رود. البته در خیلی از مناطق دیگر هم جشن هایی شبیه به آن وجود دارد.

در طول زمان و در تمام آیین ها آب همواره  نماد پاکی و پاک کنندگی بوده و این امر در مسیحیت هم صاق است. به همین علت این جشن درست فردای عید پاک برگذار می شود و نوعی رسم مذهبی هم محسوب می شود. مردم معتقدند این رسم باعث پاک شدن روح آنان از گناه می شود.

در دوشنبه ی خیس پسران و مردان دست در دست هم با بطری هایی مسلح شده با آب تمامی زنان و دختران را خیس می کنند و گاهی هم سطل های آب را روی آن ها خالی می کنند ( تصور کنید این جشن تو ایران بود نه اصلا تصور نکنید بوی خون میاد دوشنبه ی خیس جشنی در اروپای مرکزی ).

عکس های زیر متعلق به کشور اوکراین است حتما آن ها را ببنید.

 دوشنبه ی خیس جشنی در اروپای مرکزی

 دوشنبه ی خیس جشنی در اروپای مرکزی

 دوشنبه ی خیس جشنی در اروپای مرکزی

 دوشنبه ی خیس جشنی در اروپای مرکزی

 دوشنبه ی خیس جشنی در اروپای مرکزی

 دوشنبه ی خیس جشنی در اروپای مرکزی

 دوشنبه ی خیس جشنی در اروپای مرکزی

 دوشنبه ی خیس جشنی در اروپای مرکزی

 دوشنبه ی خیس جشنی در اروپای مرکزی

 دوشنبه ی خیس جشنی در اروپای مرکزی

 دوشنبه ی خیس جشنی در اروپای مرکزی

 دوشنبه ی خیس جشنی در اروپای مرکزی

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات