تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

حمام تخم مرغی هوووووووووووووو!!! (تصویری)

مجموعه : دانش و فناوری
حمام تخم مرغی هوووووووووووووو!!! (تصویری)

حمام تخم مرغی هوووووووووووووو!!! (تصویری)

از روسیه ، این تخم مرغ زیبا به شکل حمام بزرگ بسیار مدرن .

 

  پیله دوش و وان حمام دسته کوچک موسیقی جاز راک است RocaVision برنده اصلی جایزه در جوایز طراحی سالانه دوم. 

حمام تخم مرغی هوووووووووووووو!!! (تصویری)

حمام تخم مرغی هوووووووووووووو!!! (تصویری)

حمام تخم مرغی هوووووووووووووو!!! (تصویری)

حمام تخم مرغی هوووووووووووووو!!! (تصویری)

حمام تخم مرغی هوووووووووووووو!!! (تصویری)

تبلیغات