تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

دوچرخه تاشو مفهوم الکتریک

مجموعه : دانش و فناوری
دوچرخه تاشو مفهوم الکتریک

دوچرخه تاشو مفهوم الکتریک

  سبک ترین در جهان است برقی تاشو دوچرخه است که به اندازه کافی کوچک به جا در داخل کوله پشتی در زمانی که نه استفاده کنید.

 

طراحی شده توسط 1.2 کیلو وات موتور الکتریکی ، این دوچرخه است سرعت بالای 20 کیلومتر در ساعت ، وزن کمتر از 10 کیلوگرم (22 پوند) ، برابر در کمتر از 15 ثانیه ، و می تواند هزینه سفر فاصله 10 کیلومتر در تنها.

دوچرخه تاشو مفهوم الکتریک

دوچرخه تاشو مفهوم الکتریک

دوچرخه تاشو مفهوم الکتریک

دوچرخه تاشو مفهوم الکتریک

دوچرخه تاشو مفهوم الکتریک

دوچرخه تاشو مفهوم الکتریک

تبلیغات