تبلیغات

تبلیغات

افزایش دو برابری زباله در روزهای پایانی سال

مجموعه : مجله خبری
افزایش دو برابری زباله در روزهای پایانی سال

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران گفت؛ در روزهای پایانی سال میزان زباله تولید شده از نظر تناژ دو برابر و از نظر حجم بیش از سه برابر شده است.
مصطفی سلیمی روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود؛ تقریباً بیش از ۹۰درصد فعالیت سازمان خدمات موتوری به بخش خصوصی واگذار شده است. سلیمی با اشاره به اینکه تمام زباله ها توسط پیمانکاران بخش خصوصی حمل و جمع آوری می شود، گفت؛ در حال حاضر ۱۰ پیمانکار در سطح شهر تهران وجود دارد که قرارداد آنها پنج ساله است و به محض اینکه در وظایف خود کوتاهی کنند عزل می شوند.
مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر فقط دو ایستگاه در دست شهرداری تهران است، گفت؛ سال آینده این ایستگاه ها نیز به بخش خصوصی واگذار می شود.
به گفته مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران طبق آمار هزینه ماشین آلات شهرداری تهران نسبت به بخش خصوصی بیش از دو برابر است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در روزهای پایانی سال تعداد زباله دزدها افزایش پیدا کرده است، گفت؛ در حال حاضر ۲۰۰ سرویس اضافه کرده ایم تا زباله ها سریع تر جمع آوری شود اما باز هم به علت ترافیک نمی توانیم به موقع زباله ها را جمع آوری کنیم.
مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران گفت؛ زباله دزدها در روزهای عادی نیز فعالیت می کردند ولی در روزهای پایانی سال فعالیت آنها افزایش بیشتری یافته است.
وی از تنشی که بین زباله دزدها و زباله خرها ایجاد شده است، گفت؛ به خاطر سقوط قیمت اولیه شوکی به این افراد وارد شده است.
 
روزنامه اعتماد

تبلیغات