تبلیغات

تبلیغات

سنجش شخصیت با چند سئوال ساده

سنجش شخصیت با چند سئوال ساده

 

 

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید

سوال ها:سنجش


1. دریا را با كدام یك از ویژگی های زیر تشریح می كنید؟
آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود


2. كدام یك از اشكال زیر را دوست دارید؟
دایره، مربع یا مثلث 
 


3- فرض كنید در راهرویی راه می روید . دو در می بینید . یكی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو . هر دو در باز هستند . كلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می دارید ؟ 
 

4- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی كه برایتان دارند بگویید . قرمز , آبی , سبز ,سیاه و سفید 
 

5. دوست دارید در كدام قسمت كوه باشید؟ 
 

6- در ذهنتان اسب چه رنگی است ؟
قهوه‌ای، سیاه یا سفید 
 

7- توفانی در راه است . كدامیك را انتخاب می كنید: یك اسب یا یك خانه ؟

و اما پاسخ ها:

.

.

.

.

.

..

…..

……..


1- آبی تیره : شخصیت پیچیده
سبز: آسان گیر و بی‌خیال
شفاف: به سادگی قابل درك
گل‌آلود: آشفته و سردرگم 
 

2- دایره : سعی می كنید طوری رفتار كنید كه خوشایند همه باشد.
مربع: خودرأی و خود محور
مثلث: یك دنده و لجباز
(اندازه اشكال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد) 
 

3- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید
نه: آدم فرصت‌طلبی نیستید. 
 

4- این سئوال , اولیتهای شما در زندگی را مشخص می كند.
آبی: دوستان/ روابط
سبز: شغل و حرفه
قرمز: شهوت و دلبستگی
سیاه: مرگ
سفید: ازدواج 
 

5- میزان ارتفاعی كه انتخاب می كنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .

6- قهوه ایی : فروتن و خاكی
سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سركش، هیجان‌انگیز
سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار 
 

7- این سئوال , الویتهای شما به هنگام مشكلات را تعیین می كند.
اسب: همسر
خانه: فرزندان

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات