تبلیغات

تبلیغات

هکرها به سراق برق می روند

مجموعه : دنیای آنلاین

به  گفته دانشمندان IOActive یکی از مراکز مشاوره امنیتی در ایالت سیاتل آمریکا، شبکه جدید نیرو که به سوئیچ‌های هوشمند مجهز شده و Smart Grid نام دارد، می‌تواند از طریق حملات سایبر از کار بیفتد.

دانشمندان مرکز IOActive طی سال گذشته آزمایش‌های گسترده خود را روی دستگاه‌های شبکه جریان الکتریسیته Smart Grid انجام دادند تا از احتمال آسیب‌پذیری امنیتی این شبکه مطلع شوند.
به گفته “جاشوا پنل”(Joshua Pennell) مدیر مرکز IOActive، در پایان این بررسی‌ها دانشمندان حفره‌های زیادی را کشف کردند که به هکرها امکان می‌دهد به این شبکه دسترسی پیدا کرده و جریان برق را از کار بی‌اندازند.

دستگاه‌های Smart Grid در اصل کامپیوترهای کوچکی هستند که به کاربران و شرکت‌های تامین کننده انرژی برق امکان می‌دهند تا جریان الکتریسیته مصرفی را بهتر کنترل کنند.
در حال حاضر حدود ۲ میلیون عدد از این دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است که پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آتی بر تعداد آن‌ها افزوده شود.

سازمان IOActive و مرکز مستقل تحقیقات امنیتی Travis Goodspeed دریافتند که دستگاه‌های Smart Grid می‌توانند کدهای مخرب را گسترش دهند. به این مفهوم که دستگاه‌های Smart Grid می‌تواند مورد سوءاستفاده هکرهایی که کدهای مخرب را منتشر می‌کنند، قرار گیرد و از راه دور جریان برق قطع شود.ه گفته دانشمندان IOActive یکی از مراکز مشاوره امنیتی در ایالت سیاتل آمریکا، شبکه جدید نیرو که به سوئیچ‌های هوشمند مجهز شده و Smart Grid نام دارد، می‌تواند از طریق حملات سایبر از کار بیفتد.

دانشمندان مرکز IOActive طی سال گذشته آزمایش‌های گسترده خود را روی دستگاه‌های شبکه جریان الکتریسیته Smart Grid انجام دادند تا از احتمال آسیب‌پذیری امنیتی این شبکه مطلع شوند.
به گفته “جاشوا پنل”(Joshua Pennell) مدیر مرکز IOActive، در پایان این بررسی‌ها دانشمندان حفره‌های زیادی را کشف کردند که به هکرها امکان می‌دهد به این شبکه دسترسی پیدا کرده و جریان برق را از کار بی‌اندازند.

دستگاه‌های Smart Grid در اصل کامپیوترهای کوچکی هستند که به کاربران و شرکت‌های تامین کننده انرژی برق امکان می‌دهند تا جریان الکتریسیته مصرفی را بهتر کنترل کنند.
در حال حاضر حدود ۲ میلیون عدد از این دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است که پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آتی بر تعداد آن‌ها افزوده شود.

سازمان IOActive و مرکز مستقل تحقیقات امنیتی Travis Goodspeed دریافتند که دستگاه‌های Smart Grid می‌توانند کدهای مخرب را گسترش دهند. به این مفهوم که دستگاه‌های Smart Grid می‌تواند مورد سوءاستفاده هکرهایی که کدهای مخرب را منتشر می‌کنند، قرار گیرد و از راه دور جریان برق قطع شود.

کاملا مشخص است که هکران از پیشرفت باز نمی مانند . آیا این کارها چه فوایدی دارد ؟

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات