تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

از خود گذشتگی یک پرنده ! (عكس)

از خود گذشتگی یک پرنده ! (عكس)
از خود گذشتگی یک پرنده ! (عكس)
 

همانگونه که در تصویر بالا می بینید پرنده نر مشغول غذا دادن به جوجه هاست، اما پرنده ماده در مجرای آب خود را قرار داده است و کنار او هم آب زیادی جمع شده است.
این پرنده ماده پرهای خود را باز کرده و حجم بدنش به دو برابر حجم معمولی رسیده تا هر چه بیشتر جلو آب را بگیرد.
 
 

تبلیغات