تبلیغات

تبلیغات

عکس عجیب ازکوچک ترین اسب دنیا

عکس عجیب ازکوچک ترین اسب دنیا
ایسکانیوز: «تامبلینا» نام کوچک ترین اسب دنیاست که فقط 43 سانتی متر قد دارد. نام این حیوان هفت ساله استثنایی، پاییز 2006 به عنوان کوچک ترین اسب دنیا در کتاب رکوردهای «گینس» ثبت شد.
 
عکس عجیب ازکوچک ترین اسب دنیا

تبلیغات