تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

سیل، برف و یخبندان در ایالت کالیفرنیای امریکا خساراتی بر جاگذاشت. به گزارش واحد مرکزی خبر، بارش بارانهای شدید و جاری شدن سیل در منطقه لاگونا بیچ در ایالت کالیفرنیای آمریکا سبب رانش زمین و آبگرفتگی معابر و خانه های ساکنین این منطقه شد.
یکی از ساکنین این منطقه درباره وقوع سیل گفت: وقتی از خواب بیدار شدم با حجم وسیعی از آب و گل در داخل منزل مسکونی خود روبرو شدم بطوریکه آب تا حد پنجره بالا آمده بود و مجبور به ترک خانه خود شدم. در شهر سانتی این ایالت هم سیل سبب ترکیدن یک لوله فاضلاب و ایجاد یک حفره عمیق در یکی از خیابانهای این شهر شد. در اینحال مناطق جنوبی ایالت کالیفرنیا شاهد ریزش باران به میزان شصت و یک میلیمتر در پنج روز گذشته بوده به طوری که بسیاری از ساکنین مجبور به ترک خانه های خود شدند.
در حالی که مناطق جنوبی کالیفرنیا شاهد بارش باران بود مناطق شمالی این ایالت از جمله مناطق کوهستانی سیرا نوادا شاهد بارش برف سنگین بود که سبب لغزندگی جاده ها در این منطقه شد که کندی عبور و مرور را همراه داشت.

 


باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا

باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)

باران های سیل آسا در کالیفرنیا
 
 
باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا ( تصویری)
 
 باران های سیل آسا در کالیفرنیا

 

تبلیغات