تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

یک عکس که ما را به یاد هدفمندی یارانه می اندازه !!!

یک عکس که ما را به یاد هدفمندی یارانه می اندازه !!!
همه چیزهایی که ما را به یاد یارانه می اندازد (عکس)

تبلیغات