تبلیغات

تبلیغات

قبض تلفن همراه‌تان را با پيامك ببينيد

قبض تلفن همراه‌تان را با پيامك ببينيد

یك راه ساده برای مطلع شدن از قبض تلفن همراه، استفاده از پیامك (sms‌سابق) است. با ارسال یك پیامك (sms) به شماره 30009 می‌‌توانید از قبض دوره و كاركرد میان‌دوره تلفن همراه خود به تفكیك موارد كاركرد تلفن شهری، بین‌شهری، پیام كوتاه و سایر هزینه‌ها مطلع شوید.
    
    
    برای دریافت قبض پایان‌دوره باید یك رقم شماره دوره صورت‌حسابگیری را وارد و سپس ستاره ( درج كنید، حالا دو رقم سال به طور مثال (16) برای دریافت مبلغ كاركرد میان‌دوره نیز باید تاریخ پایان (6 رقمی) بعد ( و تاریخ شروع (6 رقمی) مانند (85121051213) را به شماره 30009 ارسال كنید. برای دریافت راهنمای سیستم باید Hیا h و یا help را به شماره 30009 sms كنید. دریافت صورتحساب و دریافت خلاصه قبض آخرین دوره نیز به ترتیب با وارد كردن s یا d امكان‌پذیر است. اطلاعات قبض میان‌دوره به كاركرد یك بازه زمانی بین دو دوره صورت حسابگیری گفته می‌‌شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات