تبلیغات

تبلیغات

چـاپگـر ليـزري خطـرناك

مجموعه : دنیای آنلاین
چـاپگـر ليـزري خطـرناك

استفاده از چاپگرهای لیزری خطرناك‌تر از سیگار كشیدن می‌باشد. آزمایشگاه بین‌المللی فناوری دانشگاه كوئینز‌لند در تحقیقات خود در زمینه كیفیت و سلامت هوا به این نتیجه رسیدند كه استفاده از چاپگرهای لیزری خطرناك می‌باشد. محققان پیشنهاد كردند برای كاهش خطر این دسته از چاپگر‌ها باید از سیستم‌های تهویه‌هوا در محیط كار استفاده كرد تا ذرات ریز معلق منتشر شده به وسیله این چاپگرها از محیط تخلیه شوند. این ذرات برای ریه انسان بسیار خطرناك است و همانند ذراتی است كه پس از سیگار كشیدن جذب ریه می‌شود و باعث سوزش ریه نیز می‌شود ضرر ذرات منتشر شده به وسیله چاپگر لیزر سی درصد بیشتر از ضرر ذرات پس از استعمال سیگار است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات