تبلیغات

تبلیغات

کسی که از شکست خوردن می ترسد حتما شکست خواهد خورد.(سخن بزرگان)

کسی که از شکست خوردن می ترسد حتما شکست خواهد خورد.(سخن بزرگان)

 • شما قادر به یافتن اقیانوسهای جدید نیستید مگر اینكه جرات ترك كردن (دور شدن از ) ساحل را داشته باشید.
 • هیچ میدانی فرصتی كه از آن بهره نمیگیری، آرزوی دیگران است؟!
 • برای انسانهای بزرگ هیچ بن بستی وجود ندارد ، زیرا آنان بر این باورند كه : یا راهی خواهم یافت و یا راهی خواهم ساخت .
 •  امن ترین جا برای یک کشتی لنگرگاه آن است. ولی برای آنجا ساخته نشده است.
 • گاهی آنقدر نگران رسیدن می شویم که فراموش می کنیم حرکت کنیم.
 • زندگی تاس خوب آوردن نیست، تاس بد را خوب بازی کردنه.
 • کسی که از شکست خوردن می ترسد حتما شکست خواهد خورد.
 • طولانی ترین سفر با نخستین گام آغاز می شود.
 • آنچه انسان را غرق می كند، در آب افتادن نیستد بلكه زیر آب ماندن است.
 • ازآنکه زندگی شما تمام شود نترسید ازآن بترسید که هرگز آغاز نشود.
 • ماه را نشانه بگیرید اگر به هدف نزنید حتما یکی از ستاره ها را خواهید زد.
 • هیچكس نمی تواند به عقب برگردد واز نو شروع كند اما همه می توانند از همین حالا شروع كنند و پایان تازه ای بسازند.
 • کسانی که در این دنیا به امید زندگی دیگری نیستند در این دنیا نیز مرده اند.آنچه که انسان را به مقصد می رساند ، عزم و اراده است نه تمنا و آرزو.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات