تبلیغات

تبلیغات

خرگوش و لاك پشت!

خرگوش و لاك پشت!

چند روایت جدید از ماراتون خرگوش و لاك پشت از طنز نگاشته های هادی خلیل پور

روایت اول!!

نتیجه اخلاقی: پشتکار مهمترین عامل در کسب موفقیت است

!

روایت دوم

با شلیک تیر، مسابقه آغاز می شود، خرگوش پس از مدتی خسته می شود و به خواب عمیقی فرو می رود. خرگوش زمانی بیدار می شود که لاک پشت در چند متری خط پایان است! در همین حین لاک پشت بخت برگشته در زیر چرخ یک اتومبیل له می شود و نیم ساعت بعد خرگوش از خط پایان عبور می کند

با صدای شلیک، مسابقه خرگوش و لاک پشت آغاز می شود. خرگوش پس از ساعتی دویدن خسته می شود و در کنار جاده به خواب عمیقی فرو می رود

در نهایت این لاک پشت است که از خط پایان عبور می کند

نتیجه اخلاقی: اول ایمنی بعد پشتکار!لاک پشت فقید به عنوان برنده مسابقه انتخاب می شود، نه به خاطر بزرگداشت له شدن لاک پشت در زیر اتومبیل و نه به خاطر پشتکار وصف ناپذیرش! فقط به خاطر اینکه یک تکه از استخوان جناغ چپ لاک پشت در اثر شدت برخورد اتومبیل از خط پایان عبور کرده بود!

نتیجه اخلاقی: شانس، فاکتور مهمی در کسب موفقیت محسوب می شود

!

روایت سوم

با صدای شلیک تیر، مسابقه آغاز می شود، خرگوش پس از ساعتی دویدن، خسته می شود. او منتظر آمدن لاک پشت می ماند! وقتی لاک پشت رسید، خرگوش او را به پشت می خواباند تا در تمام طول روز ، رو به آسمان آبی دست و پا بزند! خرگوش یک تاکسی به مقصد صد متری خط پایان می گیرد

!

نتیجه اخلاقی: فقط در یک رقابت عادلانه، پشتکار و شانس فاکتورهای تاثیرگذاری هستند

!

روایت آخر

با صدای شلیک تیر، مسابقه آغاز می شود، و ساعتی بعد لاک پشت از خط پایان عبور می کند! در حالی که خرگوش در دیگ شکارچی در حال پختن است

!

نتیجه اخلاقی: داوری تاثیر غیرقابل انکاری در کسب نتایج دارد

!

به عنوان مثال؛ انتخاب یک شکارچی برای نواختن تیر آغاز مسابقه دو خرگوش و لاک پشت چندان معقول نبود

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات