تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از موتور سنگین 2011 BMW F800R

تصاویری از موتور سنگین  2011 BMW F800R

 

 تصاویری از موتور سنگین 2011 BMW F800R

 تصاویری از موتور سنگین 2011 BMW F800R


 تصاویری از موتور سنگین 2011 BMW F800R

 


 
 تصاویری از موتور سنگین 2011 BMW F800R
 
  تصاویری از موتور سنگین 2011 BMW F800R
 
  تصاویری از موتور سنگین 2011 BMW F800R
 
  تصاویری از موتور سنگین 2011 BMW F800R
 
 
قیمت این موتور به صورت پیش فروش 10 هزار دولار میباشد
 
 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز
a