تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اشعار استاد صابر کرمانی

هر که می بیند مرا، گوید پریشانی چرا

                                                    در کمند اضطراب عشق حیرانی چرا

                   عقل دوراندیش را کردی رها، دیدی بلا

                                                    عاشق و شوریده سر، حیران و پژمانی چرا

                   گشته ام بیمار عشق و داغدار و دل فکار

                                                    آشنای دل بپرسد زار و نالانی چرا

                   خنده ام بی اختیار و گریه ام از بی خودیست

                                                    هر کسی پرسد ز من خندان و گریانی چرا

                   زیر این طاق بلند آسمان دلشاد کیست

                                                    بی سبب در بند عیش و شادیِ جانی چرا

                   لذتی بالاتر از اندوه و درد عشق نیست

                                                    در خیالِ چاره و در فکرِ درمانی چرا

                   هر که را مهر و محبت نیست بیجا زنده است

                                                    در خمارِ عشقِ دل، صابر پشیمانی چرا

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات