تبلیغات

تبلیغات

درباره الــي… تابســتان88 اكران مــي‌شــود

درباره الــي… تابســتان88 اكران مــي‌شــود

معاون امور سینمایی و سمعی‌بصری وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سینمایی فارس، با رد این نكته كه برخی مطبوعات عدم نمایش درباره الی را مربوط به وی و اظهارنظر وی مبنی بر این كه نمایش این فیلم در اكران نوروزی مناسب نیست، به خبرنگار سینمایی فارس گفت:‌ بنده به هیچ‌عنوان چنین موضوعی را مطرح نكرده‌ام.

وی ادامه داد: این موضوع از طرف آقای فرهادی در جلسه پرسش و پاسخ فیلم با اصحاب رسانه در برلین مطرح شد و ایشان اعتقاد داشتند كه مناسب‌ترین زمان برای نمایش فیلم درباره الی فصل تابستان است.

معاون امور سینمایی به فارس گفت: درباره جلوگیری از نمایش عمومی فیلم در اكران نوروز 88 نیز اگر هم از سوی رسانه‌ای این موضوع به بنده نسبت داده شده است آن را كاملاً تكذیب می‌كنم.

جعفری جلوه در خاتمه تأكید كرد: از همان ابتدای تلاش در جهت فراهم كردن امكان حضور این فیلم در جشنواره فجر و برلین بنا بر این گذاشتیم كه از این فیلم برای حضور در این دو جشنواره رفع مانع شود اما برای اكران آن تعجیل نشود و به همین دلیل، بنا را بر نمایش فیلم در فصل تابستان 88 گذاشته بودیم. ما همچنان بر روی عهد و قول خود پایبند هستیم و مطمئناً در فصل تابستان می‌توان شاهد اكران فیلم درباره الی… بود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات