تبلیغات

تبلیغات

مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)

مجموعه : گالری عکس روز
مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)
برغم قطع اینترنت در مصر ، عکس های متعددی از قیام گسترده مصری ها علیه حکومت حسنی مبارک منتشر شده است. در این گزارش تصویری که منتخبی از تصاویر خبرگزاری های مختلف جهان است ، گوشه هایی از این خیزش عمومی دیده می شود.

انتفاضه مصر در "روز خشم"

البرادعی در میان مردم
او پس از حضور در تظاهرات ضددولتی بازداشت شد و به حصر خانگی رفت

مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)


مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)

مردم توانستند برخی کامیون های ارتش را به غنیمت بگیرند. گفته می شود این کامیون ها حامل سلاح بودند.

مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)

برغم اعلام مقررات منع آمد و شد ، مردم همچنان در خیابان ها حضور دارند

مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)


مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)

برخی واحدهای پلیس و ارتش به مردم پیوستند

مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)

آمار  کشته شدگان و مجروحان همچنان افزایشی است

مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)


مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)

ده ها مرکز دولتی به آتش کشیده شدند: روز سخت آتش نشانان

مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)

تصاویر مبارک از اهداف ثابت معترضان

مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)

درگیری های گسترده خیابانی
علاوه بر قاهره دهها شهر مصر شاهد چنین روندی هستند

مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)


مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)


مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)


مردم مصر در حال نابود کردن دیکتاتور (تصاویر)

تبلیغات