تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویر 10مسجد از قدیمی ترین مساجد دنیا

مجموعه : تصاویر مذهبی
تصاویر 10مسجد از قدیمی ترین مساجد دنیا

از تاریخ صدر اسلام  و از زمانی که اولین مسجد به دست پیامبر اکرم (ص) ، بنا شد تا کنون مساجد بسیاری در کشور ها و نواحی مسلمان دنیا ساخته شده است. اما اولین مساجد ساخته شده از آن زمان تا به حال قدمت خود را حفظ کرده و به واسطه جای دادن تاریخ پر فراز ونشیب دوران صدر اسلام در قلب خود قداستی دو چندان یافته اند.
به گزارش سایت تکناز ، مساجدی که در این گزارش با آن ها آشنا خواهید شد، به جهت باقی ماندن بنا مورد بازسازی های متعددی واقع شده اند. با آن ها به ترتیب ساخت و قدمتشان آشنا می شویم.

 

1.    مسجد قبا، عربستان سعودی
سال ساخت اولیه بنا: 662  هجری قمری

تصاویر 10مسجد از قدیمی ترین مساجد دنیا

طرح اولیه این بنا از تعاریفی که از آن زمان ساخت آن به دقت نقل قول شده است، حاکی از آن است که این مسجد در دو بخش است که یک بخش آن تحت عنوان بنای قدیمی بازسازی شده است و بخش دیگر آن به عنوان مسجد قدیمی مرمت گردیده است. حتی در حال حاضر نیز فاصله ای بین بنایی که هم اکنون به عنوان مسجد ساخته شده و ساختمان قدیمی بازسازی شده از آن زمان وجود دارد. در حال حاضر بخش هایی از همان بنای ساخته شده اولیه باقی است.

2.    مسجد پیامبر، عربستان سعودی
سال ساخت اولیه بنا : 662 هجری قمری

تصاویر 10مسجد از قدیمی ترین مساجد دنیا

 

3.مسجد ذو قبلتین ، عربستان سعودی
سال ساخت اولیه بنا:623 هجری قمری

تصاویر 10مسجد از قدیمی ترین مساجد دنیا

 

4.مسجد جاواتا ، عربستان سعودی
سال ساخت اولیه بنا: 629 هجری قمری

تصاویر 10مسجد از قدیمی ترین مساجد دنیا

 

5.مسجد الحرام، عربستان سعودی
سال ساخت اولیه بنا: 639 هجری قمری

تصاویر 10مسجد از قدیمی ترین مساجد دنیا

 

6.مسجد اعظم کوفه، عراق
ساخت اولیه بنا: 639 هجری قمری

تصاویر 10مسجد از قدیمی ترین مساجد دنیا

 

7.مسجد اوقبا ، تونس
سال ساخت اولیه بنا: 670 هجری قمری

تصاویر 10مسجد از قدیمی ترین مساجد دنیا

 

8.مسجد امام حسین (ع) ، عراق
ساخت اولیه بنا: 680 هجری قمری

تصاویر 10مسجد از قدیمی ترین مساجد دنیا

 

9.مسجد الاقصی
ساخت اولیه بنا: 705 هجری قمری

تصاویر 10مسجد از قدیمی ترین مساجد دنیا

 

10.مسجد الزیتون، تونس   
ساخت اولیه بنا : 709 هجری قمری

تصاویر 10مسجد از قدیمی ترین مساجد دنیا

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات