تبلیغات

تبلیغات

تصاویر پسر رئیس جمهور وهمسرش

تصاویر پسر رئیس جمهور وهمسرش

آخرین نیوز: محله نایتس بریج از گرانترین محله های لندن بوده که جمال مبارک ۴۷ ساله پسر حسنی مبارک بهمراه همسرش خدیجه در انجا زندگی می کنند.

این خانه حدود ۶ میلیون پوند قیمت داشته و ۵ طبقه است.جمال قبلا برای شعبه لندن بانک امریکا کار می کرد (۱۹۹۶) و بعد برای خود بیزینس مستقلی بنام مدینوست دایر کرد که تا این خانه ۵ دقیقه فاصله دارد. هتل برکلی مشرف به هاید پارک نیز در همین محله است.


تصاویر پسر رئیس جمهور وهمسرش

تبلیغات