تبلیغات

تبلیغات

از این یاد بگیرین و تنبلی را کنار بگذارین !!!! (عکس)

از این یاد بگیرین و تنبلی را کنار بگذارین !!!! (عکس)
ژائو یوفانگ مادر بزرگ 82 ساله چینی است که با روزی سه ساعت تمرین ووشو نه تنها سلامتی خود را حفظ کرده بلکه با انجام حرکات نمایشی توجه مردم خانه های اطراف محل شکونت خود در پکن را به خود جلب نموده است. وی می گوید با روزی سه ساعت تمرین توانسته وزن خود را نیز کنترل کرده و مانند دختری جوان احساس نشاط و شادمانی کند.  

 از این یاد بگیرین و تنبلی را کنار بگذارین !!!! (عکس)
 
 
 از این یاد بگیرین و تنبلی را کنار بگذارین !!!! (عکس)
 
 
 از این یاد بگیرین و تنبلی را کنار بگذارین !!!! (عکس)
 
 
 از این یاد بگیرین و تنبلی را کنار بگذارین !!!! (عکس)
 
 
 از این یاد بگیرین و تنبلی را کنار بگذارین !!!! (عکس) 

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات