تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

وقتی تاریخ مصرف حکومتی تمام می شود !! + (عکس)

وقتی تاریخ مصرف حکومتی تمام می شود !! + (عکس)

منبع: الجزیره

 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات