تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

شعرهای تک بیتی عاشقانه

شعرهای تک بیتی عاشقانه

فریاد از آن نرگس مستی که تو داری

آه از دل بیگانه پرستی که تو داری

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

تپیدن ، سوختن، در خاک و خون غلطیدن و مردن

بحمدالله که درد عاشقی تدبیرها دارد

 

شعرهای عاشقانه

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

سراغ یار می پرسم به هر کس می رسم اما

به خود آهسته می گویم که یا رب بی خبر باشد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

رفت از نظر و، ز دل نرفت این غلط است

کز دل برود، هر آنکه از دیده برفت

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمی دانم

شوم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

شمع، گیرم که پس از کشتن پروانه گریست

قاتل از گریه بیجا گنهش پاک نشد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

عشق شیریست قوی پنجه و می گوید فاش

هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

تک بیتی ها و دوبیتی های ناب ناب ناب

خواهی که که غریق بحر عشاق شوی؟

مشنو، منگر، مگو، میندیش، مباش

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

پیداست حال دل ز پریشانیم ولی

هرکس سوال می کند انکار می کنم

 

زیباترین شعرهای عاشقانه جدید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

غم من بداند آن کس که رخ تو دیده باشد

و گرت ندیده باشد، ز کسی شنیده باشد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ابر می بارد و می شوم از یار جدا

چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا؟

ابر، باران و من و یار ستاده بوداع

من جدا گریه کنان ابر جدا ، یار جدا

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

به ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار

فکری به حال خویش کن، این روزگار نیست

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

شیشه با سنگ نمی سازد و ، مشتاقی بین

با دل سنگ تو دارد، چه مدارا دل من

ز پاره دل من، هیچ گوشه خالی نیست

کدام سنگدل، این شیشه برزمین زده است؟

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ثبت نام عاشقان در دفتر دیوانگی است

حاصل این عاشقی از جان و تن بیگانگی است

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اگر در خواب میدیدم غم روز جدایی را

به دل هرگز نمی کردم خیال آشنایی را

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

شعرهای تک بیتی

 

از دل دیوانه ام دیوانه تر دانی که کیست؟

من که دایم در علاج این دل دیوانه ام

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم

از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

یارا چه کرده ایم که از ما بریده ای

یا ما چه گفته ایم که از ما رمیده ای

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

همی گویی غمش را در دل نگهدار

نصیحت گو! نمی گویی دلت کو؟

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

کجایی ای رفیق نیمه راهم

که من در چاه شب های سیاهم

نمی بخشد کسی جز غم پناهم

نه تنها از تو نالم از خدا هم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

گفتم ار عاشق شوم، گاهی غمی خواهم کشید

من چه دانستم که بار عالمی خواهم کشید

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات