تبلیغات

تبلیغات

تصاویر پلاكاردهای جالب از تظاهرات مصری ها علیه مبارك

مجموعه : مجله خبری
تصاویر پلاكاردهای جالب از تظاهرات مصری ها علیه مبارك


تصاویر پلاكاردهای جالب از تظاهرات مصری ها علیه مبارك

چه كسی از توییتر می ترسد ؟


تصاویر پلاكاردهای جالب از تظاهرات مصری ها علیه مبارك

 مبارك ! بگذار تا به مادرم ای میل بزنم ( اشاره به اقدام دولت مبارك درقطع شبكه اینترنت در مصر)


تصاویر پلاكاردهای جالب از تظاهرات مصری ها علیه مبارك

می خواهم با مادرم تماس ( تلفنی) بگیرم . ( اشاره به قطع شبكه تلفن همراه )

تصاویر پلاكاردهای جالب از تظاهرات مصری ها علیه مبارك

مبارك ! تو می ری ( استعفا می دهی) و من هم می رم خانه ؛ پایان

بهترین مجله خبری

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات