تبلیغات

تبلیغات

عکس ناصرالدین شاه در سلمانی

مجموعه : تاریخ ایران
عکس ناصرالدین شاه در سلمانی
عکس ناصرالدین شاه در سلمانی
 
آرایشگر خارجی در حال پیرایش سبیل های ناصر الدین شاه قاجار
 
 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات