تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از جنگل سنگ ماداگاسکار

مجموعه : عکس های طبیعت
تصاویری از جنگل سنگ ماداگاسکار

جنگل سنگ ماداگاسکار

Tsingy منطقه ای در ساحل غربی ماداگاسکار در قاره آفریقا میباشد که به دلیل طبیعت منحصر بفرد و عجیبی که دارد در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است.از Tsingy با نام جنگ سنگ نام برده میشود و انواع و اقسامی از گونه های کمیاب و نا شناخته جانواران در این منطقه بزرگ و اعجاب انگیز زندگی میکنند .

تصاویری از جنگل سنگ ماداگاسکار  

تصاویری از جنگل سنگ ماداگاسکار

تصاویری از جنگل سنگ ماداگاسکار

تصاویری از جنگل سنگ ماداگاسکار

تصاویری از جنگل سنگ ماداگاسکار

تصاویری از جنگل سنگ ماداگاسکار

تصاویری از جنگل سنگ ماداگاسکار

تصاویری از جنگل سنگ ماداگاسکار

تصاویری از جنگل سنگ ماداگاسکار

تصاویری از جنگل سنگ ماداگاسکار

تصاویری از جنگل سنگ ماداگاسکار

تصاویری از جنگل سنگ ماداگاسکار

تصاویری از جنگل سنگ ماداگاسکار

تبلیغات