تبلیغات

تبلیغات

گاز گرفتن سر مردی در پارک حیات وحش افریقای جنوبی

گاز گرفتن سر مردی در پارک حیات وحش افریقای جنوبی

پی.یتا ان.کوبی ۳۲ ساله که در پارک حیات وحش افریقای جنوبی کار می کند هنگام دوچرخه سواری به سوی محل کار ناگهان…
توسط یوزپلنگ گرسنه ای مورد حمله قرار گرفته و به طرز معجزه آسایی زنده ماند.

اما این مرد شجاع توانست در نبرد با یوزپلنگ جان خود را نجات دهد، هر چند سر و صورتش بشدت آسیب دیده و در بیمارستان دهها بخیه خورد. حادثه ساعت ۶ صبح هنگامی که کوبی با دوچرخه به سر کار می رفت رخ داد که ناگهان یوزپلنگ از پشت بوته زار به وی حمله کرد.

بعد از این حادثه به مردمی که در ایالت شمال غربی هستند هشدار داده شده که ممکن است مورد حمله یوزپلنگ قرار گیرند. یوزپلنگ اگر گرسنه نباشند به انسانها حمله نمی کنند و اگر قصد حمله پیدا کنند این کار را بسیار زیرکانه و مخفیانه انجام می دهند.

تبلیغات