تبلیغات

تبلیغات

تصاویر کمتر دیده شده از شادی مردم مصر پس از پیروزی

مجموعه : گالری عکس روز
تصاویر کمتر دیده شده از شادی مردم مصر پس از پیروزی

مبارزه 18 روزه مردم مصر به حکومت 29 ساله حسنی مبارک پایان داد .

سرانجام در هجدهمین روز از قیام مردم مصر ، حسنی مبارک از قدرت کناره گیری کرد.
این در حالی است که دیکتاتور مصر روز گذشته در یک نطق تلویزیونی گفته بود اختیاراتش را به معاونش عمر سلیمان واگذار می کند ولی تا سپتامبر آینده(شهرویر 90)  به عنوان رئیس جمهور مصر باقی خواهد ماند.

این سخنرانی ، مانند بنزینی بر آتش خشم مردم بود زیرا آنان انتظار داشتند مبارک در سخنرانی اش کناره گیری اش را از قدرت اعلام کند.
از این رو ، مردم به سمت مراکز حکومتی مانند رایو و تلویزیون دولتی و کاخ ریاست جمهوری حرکت کردند.

ارتش نیز با صدور بیانیه ای از مردم خواست به خانه های خود باز گردند اما معترضان به حرکت خود ادامه دادند تا این که عصر امروز ، عمر سلیمان از کناره گیری مبارک از قدرت خبر داد.
همچنین منابع خبری از خروج مبارک و خانواده اش از قاهره خبر دادند.از بندر شرم الشیخ به عنوان مقصد احتمالی مبارک یاد می شود.

در پی اعلام خبر سقوط مبارک ، موجی از شادمانی در قاهره و سایر شهرهای مصر پدید آمد و میلیون ها مصری در خیابان ها و میدان های این کشور ، به شادمانی و پایکوبی پرداختند.

تصاویر کمتر دیده شده از شادی مردم مصر پس از پیروزی

تلویزیون دولتی مصر اعلام کرده است که حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری استعفا کرد.

عمرسلیمان، معاون رییس جمهوری مصر با قرائت بیانیه ای در تلویزیون مصر، خبر کناره گیری آقای مبارک را از قدرت اعلام کرد.

به گفته آقای سلیمان، اختیارات حسنی مبارک به شورای عالی ارتش واگذار می شود.

صدها هزار نفر که از هجده روز قبل در مرکز قاهره دست به تظاهرات زده اند، با خوشحالی از استعفای آقای مبارک استقبال کردند. در قاهره مردم با تکان دادن پرچم و به صدا درآوردن بوق ماشین ها خوشحالی خود را از استعفای آقای مبارک نشان دادند.

در شهر اسکندریه نیز صحنه های شادمانی مردم به چشم می خورد.

تصاویر کمتر دیده شده از شادی مردم مصر پس از پیروزی

تصاویر کمتر دیده شده از شادی مردم مصر پس از پیروزی

تصاویر کمتر دیده شده از شادی مردم مصر پس از پیروزی

تصاویر کمتر دیده شده از شادی مردم مصر پس از پیروزی

تصاویر کمتر دیده شده از شادی مردم مصر پس از پیروزی

تصاویر کمتر دیده شده از شادی مردم مصر پس از پیروزی


تصاویر کمتر دیده شده از شادی مردم مصر پس از پیروزی


تصاویر کمتر دیده شده از شادی مردم مصر پس از پیروزی


تصاویر کمتر دیده شده از شادی مردم مصر پس از پیروزی


تصاویر کمتر دیده شده از شادی مردم مصر پس از پیروزی


تصاویر کمتر دیده شده از شادی مردم مصر پس از پیروزی


تصاویر کمتر دیده شده از شادی مردم مصر پس از پیروزی

 

تبلیغات