تبلیغات

تبلیغات

حیوانات نمادین كشورهای مختلف دنیا

حیوانات نمادین كشورهای مختلف دنیا
 
خروس یكی از نمادهای كشور فرانسه و نیز پرتغال است.البته شهرت خروس های فرانسوی بیشتر است. در فرانسه خروس اشاره ای تاریخی به سقوط امپراتوری رم غربی و ظهور دوباره سرزمین گل « فرانسه قدیم » است. در پرتغال خروس نماد ایمان و عدالت است

حیوانات نمادین كشورهای مختلف دنیا
كانگورو نماد كشور استرالیا است و حدود 63 گونه این جانور كیسه دار در كشور استرالیا زندگی می كنند. درعین حال زیستگاه برخی از گونه های كانگورو در كشور گینه نو پاپوازی است

حیوانات نمادین كشورهای مختلف دنیا

سگ آبی نماد كشور كانادا است و در تاریخ توسعه این كشور به دلیل تجارت پوست در دوره استعمار بریتانیا نقش دارد. تصویر سگ آبی بر روی برخی از سكه های كانادا و نیز تمبرهای پستی این كشور مشاهده می شود


حیوانات نمادین كشورهای مختلف دنیا

شیر نماد كشور بریتانیا است و تصویر آن به روی نشان ها و علائم سلطنتی و برخی از سكه های واحد پول این كشور نقش بسته است


حیوانات نمادین كشورهای مختلف دنیا

عقاب ماهیخوار سر سفید از سال 1782 میلادی به عنوان نماد ملی ایالات متحده انتخاب شد. تصویر این گونه عقاب روی مهر ریاست جمهوری ایالات متحده و نیز نیروی هوایی این كشور و برخی از سكه های آن دیده می شود


حیوانات نمادین كشورهای مختلف دنیا

چین مركزی زیستگاه پاندا است و نام پاندا مترادف با نام كشور چین بوده كه این جانور را به عنوان یك گنجینه ملی خود تلقی می كند.


حیوانات نمادین كشورهای مختلف دنیا

جگوار یا پلنگ آمریكای جنوبی نماد كشور آرژانتین است


حیوانات نمادین كشورهای مختلف دنیا

لاما نماد كشور بولیوی بوده و تصویر آن روی پرچم این كشور و نیز نشان های رسمی آن مشاهده می شود

حیوانات نمادین كشورهای مختلف دنیا

كندور كه زیستگاهش سلسله جبال آند در آمریكی جنوبی است یكی از نمادهای اصلی كشور شیلی است


حیوانات نمادین كشورهای مختلف دنیا

ببر یكی از نمادهای ملی كشور هند است

 

حیوانات نمادین كشورهای مختلف دنیا

 

گرگ خاکستری نشانه ترکیه

 

گرگ خاکستری به عنوان سمبل آزادی و عدم تسلیم در برابر بیگانه به عنوان نماد این کشور انتخاب شده است

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات