تبلیغات

تبلیغات

شلیک موشک 177 برای تولید برف در چین (عکس)

مجموعه : گالری عکس روز
شلیک موشک 177 برای تولید برف در چین (عکس)
اعضای ستاد ایستگاه آب و هوای در شمال غرب چین در حال آماده سازی شلیک موشک 177 برای افزایش بارش برف مصنوعی و حفظ رطوبت خاک هستند.

شلیک موشک 177 برای تولید برف در چین (عکس)

شلیک موشک 177 برای تولید برف در چین (عکس)

شلیک موشک 177 برای تولید برف در چین (عکس)

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات