تبلیغات

تبلیغات

عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

تصاویر این مجموعه واقعی هستند. برخی از آنها عکسهای  Golden Collectionتاریخی آمریکا بوده و در سالهای 1930 توسط چارلز ابتز گرفته شده اند.

 اکثر آنها صحنه های روزمره کارگرانی را نمایش می‌دهد که در سالهای 1920 تا 1935 در پروژه های ساخت آسمان خراش ها مشارکت داشتند.

همانطور که خواهید دید معیارهای امنیتی بسیار عجیب و باورنکردنی است و تصاویر سعی در نمایش دادن این وضعیت دارند.

این تصاویر در تاریخ 29 سپتامبر 1932 در شهر نیویورک گرفته شده اند و در تاریخ 2 اکتبر همان سال در پیوست یکشنبه نشریه  New York Herald Tribun به چاپ رسیدند.

این عکسها در طبقه 69 از یک آسمانخراش 70 طبقه که ساختمان CE از مرکز Rocklfeller می باشد گرفته شده است.

 

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

 عکس های کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات