تبلیغات

تبلیغات

علی پروین 30 سال پیش (عکس)

علی پروین 30 سال پیش (عکس)

سال های دور علی پروین، اسطوره باشگاه پرسپولیس.

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات