تبلیغات

تبلیغات

دو روز برف و باران در راه هست

مجموعه : مجله خبری
سازمان هواشناسی اعلام کرد، نقشه‌های پیش‌یابی حاکی ازبارش برف و باران برای بیشترنقاط کشور به جزجنوب شرق است که به تدریج از سمت جنوب غرب از میزان ابر‌ها کاسته می‌شود.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد: حداکثربارش این سامانه دربعد از ظهر امروز( دوشنبه 2 اسفند) برای غرب کشوراست وبا عبوراین سامانه ازروی این مناطق، برای استان‌های واقع درغرب وجنوب غرب کشورغبارپیش‌بینی می‌شود همچنین روزسه‌شنبه این سامانه تنها درنوارشرقی کشورفعال بوده و به تدریج ازاین مناطق نیزخارج می‌شود.

این گزارش حاکی است حداکثربارش این سامانه دربعد از ظهر دوشنبه برای غرب کشوراست و با عبوراین سامانه از روی این مناطق، برای استان‌های واقع درغرب وجنوب غرب کشورغبار پیش‌بینی می‌شود همچنین سه‌شنبه این سامانه تنها درنوارشرقی کشورفعال بوده و به تدریج ازاین مناطق نیزخارج می‌شود.

بنابراین گزارش، برای سواحل شمالی کشورنیز تا دو روزآینده آسمان ابری است که درپاره‌ای نقاط با بارش باران و درارتفاعات با بارش برف همراه است.

سازمان هواشناسی همچنین پیش‌بینی کرد حداکثرشدت بارش دراین مناطق تاصبح روزسه شنبه باشد.

 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

بهترین مجله خبری

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات