تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا

مجموعه : گالری عکس روز
تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا

دفتر مرکزی یاهو در سانتامونیکا ایالت کالیفرنیا در امریکا

تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا


تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا

آفیس یاهو در ترندهیم نروژ

تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا

آفیس یاهو در بارسلونا اسپانیا

تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا


تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا

آفیس یاهو در بوربانک ایالت کالیفرنیا در امریکا

تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا


تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا


تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا

آفیس یاهو در لندن انگلستان

تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا

آفیس یاهو در بنگلور هندوستان

تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا

آفیس یاهو در سنگاپور

تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا


تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا

محیط داخلی برخی دفاتر یاهو

تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا


تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا


تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا


تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا


تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا

تصاویری از دیتاسنتر فیس بوک

در این دیتاسنتر هزاران سرور مسئولیت ذخیره و نگهداری اطلاعات فیس بوک را به عهده دارند بطوریکه این مرکز داده وظیفه پاسخگویی به بیش از ۵۵۰ میلیون کاربر این وب سایت را دارد. این سرورها به نحوی ساخته و تنظیم شده اند که کمترین میزان مصرف انرژی را دارا باشند. این مرکز دارای سیستم تهویه و برق اضطراری پیشرفته می باشد تا احتمال بروز خطرات و از کار افتادن وب سایت را به حداقل برساند. دیتاسنتر فیس بوک از مدل "layered replication" استفاده می کند که احتمال بروز مشکل در وب سایت را به کمترین حالت می رساند.

تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا


تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا


تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا


تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا


تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا


تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا


تصاویری از دفاتر سایت یاهو در کشورهای مختلف دنیا

تبلیغات