تبلیغات

تبلیغات

گزارش تصویری از کشتی گوراش

مجموعه : گالری عکس روز
گزارش تصویری از کشتی گوراش

کشتی گوراش در مراسم عروسی و شادی و اعیاد منطقه ترکمن صحرا برگزار می شود.
 

گزارش تصویری از کشتی گوراش

گزارش تصویری از کشتی گوراش

گزارش تصویری از کشتی گوراش

گزارش تصویری از کشتی گوراش

گزارش تصویری از کشتی گوراش

گزارش تصویری از کشتی گوراش

گزارش تصویری از کشتی گوراش

گزارش تصویری از کشتی گوراش

گزارش تصویری از کشتی گوراش

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات