تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

تهران سال 1930 و هم اکنون

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


  دبی ، امارات متحده عربی در سال 1990

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2011

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


Fortaleza, Brazil فورتالزا ، برزیل در در طول دهه ، 70

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2011

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


توکیو پس از جنگ ، 1945

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2011

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 سئول در سال 1961

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2011

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 ملبورن در سال 1920

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2011

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


مرکز شهر آتلانتا در سال 1960

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2007

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 جاکارتا در سال 1960

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2005

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 فیلیپین در سال 1980

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2004

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 منهتن در سال1931

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 در سال 2003

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 آتن در سال 1860

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2008

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


لندن 1997

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2008

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


چین لان جو سال 1980

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2008

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 شانگهای 1990

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2008

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 هنگ کنگ 1970

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2007

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 مسکو 2004

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2007

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 شبه جزیره چونگکینگ سال 1900

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

سال 1998

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

  سال 2004

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 شهد تیمپا 1956

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2005

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 یوکوهاما1978

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2006

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 سیاتل 1970

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2007

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 پاریس 1900

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2000

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 مکزیک 1950

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

سال 2006

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 سنگاپور 1974

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2004

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 هوستون 1960

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2007

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)


 بالتیمور 1900

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 سال 2007

تغییرات جالب در ساختار شهرها از قدیم به جدید (تصویری)

 
 
 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات