تبلیغات

تبلیغات

ترسوترین مردم دنیا

مجموعه : علمی

تحقیقات نشان می دهد آلمانی ها بیش از مردم دیگر كشور نگران زندگی خود هستند و از حوادثی كه جان آنها را به خطر بیاندازد به شدت می ترسند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری آلمان، در تحقیقاتی كه در ماه سپتامبر و اكتبر (شهریور و مهر) در 20 كشور اروپایی،‌ هندوستان و نیز ایالت متحده آمریكا صورت گرفت مردم آلمان بیش از دیگر كشورها از مرگ، بیماری، جراحت و حادثه برای اعضای خانواده می ترسند.
بنابراین گزارش، 39 درصد مردم آلمان از واژه های ذكر شده نظیر مرگ،‌12 درصد از مشكلات مادی ابراز ترس كرده اند و 20 درصد نیز گفته اند كه اصلا از هیچ چیز نمی ترسند.
بررسی این آمارها در آمریكا نشان می دهد یك سوم مردم آمریكا ادعا كرده اند از هیچ چیز نمی ترسند و تنها 16 درصد اظهار داشتند از مرگ و بیماری بیم دارند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات