تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

در پی شدت گرفتن ناآرامی ها و بحران‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا و به ویژه کشور لیبی که گلوگاه صدور نفت به جهان غرب است، آمریکا با بحران شدید افزایش قیمت نفت، بنزین، گاز و فرآورده‌های نفتی مواجه شده است. بطوریکه قیمت نفت و بنزین به بالاترین رقم خود طی دو سال گذشته رسیده است.

 

منطقه خاورمیانه در عین حال که حدود دو سوم ذخایر نفت جهان را در خود جای داده در حال حاضر منطقه ای بی ثبات به شمار می رود و گسترش دامنه بی ثباتی ممکن است به سرعت جریان نفت منطقه به سوی بازارهای مصرف را مختل سازد. شوکهای نفتی مربوط به سالهای 1972 و 1979 مخاطرات و هزینه های مربوط به مختل شدن جریان نفت را برای دنیای غرب و بویژه آمریکا نشان داده است. در این شرایط یکی از استراتژی های عمده نفتی واشنگتن در خاورمیانه حفظ جریان مستمر نفت از این منطقه بوده است.

 

بازارهای جهانی نفت، نقش کلیدی را در تثبیت جریان قیمت نفت و صادرات فراورده های نفتی به جهان غرب دارد … در این ایمیل 10 کشور از بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت جهان را ملاحظه می کنید که کشورمان ایران نیز در بین این رتبه بندی قرار دارد. ویژگی جالب این گزارش در اینجاست که ایالات متحده امریکا علیرغم تولید نفت خام به ظرفیت بیش از 8.000.000 بشکه در روز تنها کشوری است که از واردات کلان نفت بهره می برد که با توجه به این گزارش نیز 8 کشور از تولیدکنندگان در این رتبه بندی تماما صادرکنندگان نفت به امریکا می باشند به جز کشورمان ایران که هیچگونه صادرات نفتی به امریکا ندارد.


1. عربستان سعودی

ظرفیت تولید نفت خام : 10،300،000 بشکه در روز
سهم تولید جهانی : 12.1 ٪
صادرات روزانه نفت خام به آمریکا : 1.08 میلیون بشکه
ذخایر نفتی قابل استحصال : 264،000،000،000 بشکه

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

2. روسیه

ظرفیت تولید نفت خام : 9،910،000 بشکه در روز
سهم تولید جهانی : 11.6 ٪
صادرات روزانه نفت خام به آمریکا : 158.000 بشکه
ذخایر نفتی قابل استحصال : 60 میلیارد بشکه

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

3. ایالات متحده

ظرفیت تولید نفت خام : 8،850،000 بشکه در روز
سهم تولید جهانی : 10.4 ٪
مجموع واردات نفت خام : 8،630،000 بشکه در روز
ذخایر نفتی قابل استحصال : 19.200.000.000 بشکه

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

4. چین

ظرفیت تولید نفت خام : 4.26 میلیون بشکه در روز
سهم تولید جهانی : 5.0 ٪
صادرات روزانه نفت خام به آمریکا : 8،000 بشکه
ذخایر نفتی قابل استحصال : 20.4 میلیارد بشکه

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

5. ایران

ظرفیت تولید نفت خام : 4.2 میلیون بشکه در روز
سهم تولید جهانی : 4.9 ٪
صادرات روزانه نفت خام به آمریکا : 0
ذخایر نفتی قابل استحصال : 141،120،000،000 بشکه

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

6. کانادا

ظرفیت تولید نفت خام : 3.7 میلیون بشکه در روز
سهم تولید جهانی : 4.3 ٪
صادرات روزانه نفت خام به آمریکا : 2.06 میلیون بشکه
ذخایر نفتی قابل استحصال : 175،200،000،000 بشکه

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

7. مکزیک

ظرفیت تولید نفت خام : 2.88 میلیون بشکه در روز
سهم تولید جهانی : 3.39 ٪
صادرات روزانه نفت خام به آمریکا : 1.22 میلیون بشکه
ذخایر نفتی قابل استحصال : 10.400.000.000 بشکه

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

8. امارات متحده عربی

ظرفیت تولید نفت خام : 2.81 میلیون بشکه در روز
سهم تولید جهانی : 3.3 ٪
صادرات روزانه نفت خام به آمریکا : 10،000 بشکه
ذخایر نفتی قابل استحصال : 9.7800.000.000 بشکه

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

9. برزیل

ظرفیت تولید نفت خام : 2.75 میلیون بشکه در روز
سهم تولید جهانی : 3.2 ٪
صادرات روزانه نفت خام به آمریکا : 271.000 بشکه
ذخایر نفتی قابل استحصال : 12.800.000.000 بشکه

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

10. نیجریه

ظرفیت تولید نفت خام : 2.51 میلیون بشکه در روز
سهم تولید جهانی : 2.95 ٪
صادرات روزانه نفت خام به آمریکا : 1.02 میلیون بشکه
ذخایر نفتی قابل استحصال : 37.200.000.000 بشکه

10 کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات