تبلیغات

تبلیغات

یادبود مراسم ازدواج ( عکس)

یادبود مراسم ازدواج ( عکس)

این روزها مد شده است . که در مراسم عقد عروس خانم ها و آقا دامادها به عنوان یادبود هدیه ای به مهمان ها می دهند. عکس های زیر نمونه ای از این یادبودها است .

 

 

یادبود مراسم ازدواج ( عکس)

 

یادبود مراسم ازدواج ( عکس)

 

یادبود مراسم ازدواج ( عکس)

 

یادبود مراسم ازدواج ( عکس)

تبلیغات