تبلیغات

تبلیغات

عکس لبخند بچه قورباغه در مقابل دوربین

مجموعه : گوناگون
عکس لبخند بچه قورباغه در مقابل دوربین

بچه قورباغه ها به طور طبیعی در آبگیرهای کوچک زندگی می کنند و شبیه به لکه های سیاه رنگ کوچکتر از یک بند انگشت دیده می شوند.
یک زیست شناس انگلیسی در آزمایشگاه خانگی خود با استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی از بچه قورباغه ای که در مقابل دوربین لبخند می زد عکس گرفت.

به گزارش مهر، "دیوید اسپیرز" در آزمایشگاه خانگی خود در "سامرست" با استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی پرقدرت از یک بچه قورباغه عکس گرفت. نکته جالب اینجاست که این بچه قورباغه 14 روزه در مقابل دوربین این میکروسکوپ لبخند زده است!

بچه قورباغه ها به طور طبیعی در آبگیرهای کوچک زندگی می کنند و شبیه به لکه های سیاه رنگ کوچکتر از یک بند انگشت دیده می شوند.

دیوید اسپیرز 65 ساله، زیست شناس بازنشسته این قورباغه را از باغ خانه خود پیدا کرد و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی 90 هزار پوندی از آن عکس گرفت.

براساس گزارش دیلی میل، بچه قورباغه ای که در این عکس لبخند زده است با چشم غیر مسلح یک سانتیمتر دیده می شود.

عکس لبخند بچه قورباغه در مقابل دوربین

 

لبخند لطفاً!

عکس لبخند بچه قورباغه در مقابل دوربین

این بچه قورباغه با چشم غیرمسلح به این شکل دیده می شود

عکس لبخند بچه قورباغه در مقابل دوربین

زیست شناس انگلیسی در کنار میکروسکوپ الکترونی که این عکس را گرفته است

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات