تبلیغات

تبلیغات

ژاپن 8 روز پس از زلزله ( تصویری)

مجموعه : گالری عکس روز
ژاپن 8 روز پس از زلزله ( تصویری)

پاكسازی آوار توسط مردم

ژاپن 8 روز پس از زلزله ( تصویری)

تابوت جانباختاگان زلزله

ژاپن 8 روز پس از زلزله ( تصویری)

مردی در جستجوی سوخت در میان آوار شهر ریكوزنتاكاتا

ژاپن 8 روز پس از زلزله ( تصویری)

اعضای تیم امداد استرالیا پس از جستجو در مناطق زلزله زده در حال استراحت هستند

ژاپن 8 روز پس از زلزله ( تصویری)

ورود اعضای سازمان انرژی اتمی به ژاپن

ژاپن 8 روز پس از زلزله ( تصویری)

اعضای یك خانواده در حال تماشای خانه ویران شده شان در شهر اوناگاوا

ژاپن 8 روز پس از زلزله ( تصویری)

نمای عمومی از شهر سندای پس از بارش برف

ژاپن 8 روز پس از زلزله ( تصویری)

آماده سازی ماشین های آتش نشانی برای خنك نگه داشتن نیروگاه هسته فوكوشیما

ژاپن 8 روز پس از زلزله ( تصویری)

پاكسازی آوار

ژاپن 8 روز پس از زلزله ( تصویری)

كمك نیروهای مردمی برای رساندن سوخت به پناهگاه بازماندگان

ژاپن 8 روز پس از زلزله ( تصویری)

امدادرسانی نیروهای ارتش ژاپن

ژاپن 8 روز پس از زلزله ( تصویری)

چند لحظه سكوت توسط نیروهای امداد رسان ژاپنی برای كشته شدگان

ژاپن 8 روز پس از زلزله ( تصویری)

خنك كردن مخزن سوخت نیروگاه شماره 3 فوكوشیما

ژاپن 8 روز پس از زلزله ( تصویری)

مردی گریان در حال عكاسی از مناطق زلزله زده

تبلیغات