تبلیغات

تبلیغات

برجی منحصر به فرد در دبی (تصویری)

مجموعه : دانش و فناوری
برجی منحصر به فرد در دبی (تصویری)

دبی که در طی سالیان گذشته محل ساخت و نمایش آسمان خراش ها  و برج هایی با معماری خاص و تک در دنیا بوده است.

به گزارش تکناز ، ساختمانی به تازگی در دبی در حال تکمیل و اتمام است  که برج O-14 نام دارد. معماری و ساخت این ساختمان منحصر به فرد است و نمونه آن در دنیا نیست.

 

نمای نزدیک برج در روز

برجی منحصر به فرد در دبی (تصویری)

 

برجی منحصر به فرد در دبی (تصویری)

نمای کلی و دور برج

برجی منحصر به فرد در دبی (تصویری)

منظره و دید طبقات فوقانی

برجی منحصر به فرد در دبی (تصویری)

نمای ساختمان در شب

برجی منحصر به فرد در دبی (تصویری)

ساختمان در حین ساخت

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات