تبلیغات

تبلیغات

کشته شدن 2 کودک بدلیل واژگونی اتومبیل سمند

مجموعه : مجله خبری
کشته شدن 2 کودک بدلیل واژگونی اتومبیل سمند
واحد مرکزی خبر: ﺭﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﺭﺍﻩ ﻗﻢ – ﮐﺎﺷﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ 20 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﮐﺎﺷﺎﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ، ﺩﻭ ﺑﭽﻪ 4 ﻭ 2 ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﺮﻭﺍﻥ ﻣﺴﻠﻢ ﺟﻌﻔﺮﯼ ، ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

بهترین مجله خبری

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات