تبلیغات

تبلیغات

تصاویر برگزیده سال 89 – قسمت (6)

مجموعه : گالری عکس روز
تصاویر برگزیده سال  89  – قسمت (6)
 جنگنده اف 18 آمریكایی در جریان پرواز بر فراز پایگاه هوایی در سان دیه گو كالیفرنیاتبلیغات