تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات تمرین‌‌هایی برای لاغری + تصویر

تبلیغات تمرین‌‌هایی برای لاغری + تصویر

 

شکل و اندازۀ کمر اغلب نقش مهمی در جذاب به نظر رسیدن، بازی می‌کند. برای به دست آوردن کمری کاملاً متمایز و خوش فرم، حرکاتی ارائه می‌شوند که در این حرکات تأثیرگذار، دست نقشی اساسی دارد!

 

 

 

تمرین‌‌هایی برای لاغری: کمرتان را خودتان فرم دهید

 

شکل و اندازۀ کمر اغلب نقش مهمی در جذاب به نظر رسیدن، بازی می‌کند. برای به دست آوردن کمری کاملاً متمایز و خوش فرم، حرکاتی ارائه می‌شوند که در این حرکات تأثیرگذار، دست نقشی اساسی دارد!

 

در شروع برنامه، طی 2 ماه اول، هر 2 روز یک بار تمرینات را انجام دهید. از آن به بعد، تعداد دفعات را به 2 بار در هفته کاهش دهید.

 

 

فرم دادن کمر: تمرین شماره1

 

بایستید، پاها را به اندازۀ عرض شانه باز کنید، دست‌ها را در راستای بدن قرار دهید: بالاتنه تان را به راست خم کنید، دست را تا حد ممکن روی پا سر بدهید.

در این حرکت به هیچ وجه جلو خم نشوید و بر روی کمرتان تمرکز کنید.

برای هر طرف یک سری 10 تایی، این تمرین را انجام دهید.

 

  	 تبلیغات تمرین‌‌هایی برای لاغری + تصویر

 

 

فرم دادن کمر: تمرین شماره 2

 

بازهم بایستید، پاها باز و زانوها را اندکی خم کنید. ژست بوکسورها را بگیرید: یعنی آرنج‌ها را خم و مشت‌‌ها زیر چانه باشند.

ماهیچه‌‌های شکم را منقبض کنید و بالاتنه تان را به راست و سپس به چپ بچرخانید.

برای هر طرف 15 بار این حرکت را تکرار کنید.

 

  	 تبلیغات تمرین‌‌هایی برای لاغری + تصویر

 

 

فرم دادن کمر: تمرین شماره 3

 

حالا روی یک صندلی بنشینید، کتابی در هر دست بگیرید. بازوها را تا شانه بالا بیاورید و بالاتنه تان را تا حد ممکن در راستای بازوها به راست بچرخانید.

برای هر طرف 10 بار این تمرین را انجام دهید.

 

  	 تبلیغات تمرین‌‌هایی برای لاغری + تصویر

 

 

پیشنهاد ویژۀ ما برای شما

 

برای دست یافتن به نتایج بهتری از این تمرینات، تابستان آینده، از دریا و یا استخر برای انجام این حرکات بهره ببرید، دقیقاً به شیوۀ ژیمناستیک در آب!

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات