تبلیغات

تبلیغات

آمریکا 11 رئیس جمهورعوض کرد اما او همچنان ملکه است + عکس

مجموعه : مجله خبری
آمریکا 11 رئیس جمهورعوض کرد اما او همچنان ملکه است  + عکس

لیزابت، ملکه انگلستان در طول حیاتش 11 رییس جمهور ایالات متحده آمریکا را دیده است. الیزابت، خود یک تاریخ زنده است

آمریکا 11 رئیس جمهورعوض کرد اما او همچنان ملکه است + عکس

باراک اوباما رییس جمهوری فعلی آمریکا ( 2009 تاکنون)

آمریکا 11 رئیس جمهورعوض کرد اما او همچنان ملکه است + عکس

بوش پسر ( 2001 تا 2009)

 

آمریکا 11 رئیس جمهورعوض کرد اما او همچنان ملکه است + عکس

بیل کلینتون ( 1993 تا 2001 )

آمریکا 11 رئیس جمهورعوض کرد اما او همچنان ملکه است + عکس

جرج اچ دبلیو ، بوش پدر ( 1989 تا 1993)

آمریکا 11 رئیس جمهورعوض کرد اما او همچنان ملکه است + عکس

 

رونالد ریگان ( 1981 تا 1989)

آمریکا 11 رئیس جمهورعوض کرد اما او همچنان ملکه است + عکس

جیمی کارتر ( 1977 تا 1981)

آمریکا 11 رئیس جمهورعوض کرد اما او همچنان ملکه است + عکس

جرالد فورد ( 1974 تا 1977 )

 

آمریکا 11 رئیس جمهورعوض کرد اما او همچنان ملکه است + عکس

ریچارد نیکسون( 1969 تا 1974 )

آمریکا 11 رئیس جمهورعوض کرد اما او همچنان ملکه است + عکس

جان اف کندی ( 1961 تا 1963 )

آمریکا 11 رئیس جمهورعوض کرد اما او همچنان ملکه است + عکس

دوایت آیزنهاور ( 1953 تا 1961 )

 

آمریکا 11 رئیس جمهورعوض کرد اما او همچنان ملکه است + عکس

هری اس ترومن( 1945 تا 1953)

منبع : persianv.com

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات