تبلیغات

تبلیغات

سقوط امپراطوری آمریكا تا سال 2020

مجموعه : مجله خبری
به گزارش ایرنا از مالزی، این نویسنده آمریكایی در مقاله اش كه در پایگاه اطلاع رسانی عدالت جهانی مالزی منتشر شده بود، نوشت: قراین و شواهد حاكی از آن است كه این پیش بینی تحقق خواهد یافت زیرا امپراطوری آمریكا رو به زوال است.
دیوید سوانسون در مقاله خود آورده است: پیش بینی گالتونگ از فروپاشی شوروی سابق و عدم رویارویی ارتش مصر با مردم به حقیقت پیوست و نشانه هایی از پیش بینی وی در خصوص سقوط امپراطوری آمریكا نیز مشاهده می شود.
این پژوهشگر آمریكایی در ادامه می نویسد: وی به تازگی نیز پیش بینی كرده است كه جنگ در لیبی بیش از 20سال طول می كشد. حتی اگر قذافی نیز به دست مخالفان یا بر اثر حملات هوایی كشته شود باز هم جنگ در این كشور به زودی پایان نخواهد یافت.
وی ادامه می دهد: جان گالتونگ می گوید كه پیش بینی پایان سریع جنگ در لیبی تنها با نادیده انگاشتن تاریخ و نیروهای اجتماعی موثر در این كشور ممكن خواهد بود. پنج عامل مخالفت با دیكتاتوری، مخالفت با بی عدالتی و فقر، مخالفت با آمریكا و اسراییل، برانگیخته شدن جوانان و زنان در اتفاقات دنیای غرب نقش آفرینی می كنند. كشورهایی كه در هر پنج زمینه دچار اشكال هستند، به زودی سقوط می كنند.
این نویسنده آمریكایی در مقاله خود تاكید كرده است: رژیم مصر به علت حمایت از آمریكا و اسراییل در كنار نارضایتی مردم از بی عدالتی و فقر به سرعت از هم فروپاشید. مخالفان در لیبی به ظاهر از حمایت و پشتیبانی آمریكا و دیگر متحدان آن برخوردار شده اند. آنچه در لیبی اتفاق خواهد افتاد یك جنگ شهری است.
 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات