تبلیغات

تبلیغات

دعای بهلول ( جالب و آموزنده )

دعای بهلول ( جالب و آموزنده )

 

فردی چند گردو به بهلول داد و گفت: بشکن و بخور و برای من دعا کن. بهلول گردوها را شکست ولی دعا نکرد.

 

آن مرد گفت: گردوها را می خوری نوش جان، ولی من صدای دعای تو را نشنیدم!

 

بهلول گفت: مطمئن باش اگر در راه خدا داده ای خدا خودش صدای شکستن گردوها را شنیده است.

منبع:روزنامه خراسان

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات