تبلیغات

تبلیغات

ترسناک ترین آسانسور دنیا + عکس

ترسناک ترین آسانسور دنیا + عکس
شما چه کار می کنید در صورتی که درب آسانسوری برایتان باز شود و ببینید جلوی پای شما خالیست؟ یکی از ابتکارهای چشم بادامی ها این است که کف آسانسور را با پوستر واقعی طراحی کرده است که به شما حس سقوط می دهد. البته این فقط یک تقاشی می باشدترسناک ترین آسانسور دنیا + عکس

ترسناک ترین آسانسور دنیا + عکس

ترسناک ترین آسانسور دنیا + عکس

ترسناک ترین آسانسور دنیا + عکس


ترسناک ترین آسانسور دنیا + عکس


تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات